groepsfotomethooiopachtergrond
droommeisje
Uniek project voor meisjes en
Een initiatief van lokale vrouwen
vlijtig
IGmazriwoman
Home
item1

Stichting meisjesonderwijs Pakistan

Wat doet de stichting?
Wat kunt u doen?
Filmpje
Foto's
Jaarverslag Stichting
Wat kunt u doen?
Filmpje
Foto's
Jaarverslag 2009
Contact
Nieuws

Sinds 2007 steunt de Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan een uniek project door en voor vrouwen in het streng traditionele, Pathaanse stammengebied in Pakistan. Dit project met de naam Bint-e-Malakand beoogt het afschaffen van de kinderarbeid en het misbruik van meisjes door onderwijs te bieden dat speciaal voor de allerarmste meisjes is ontwikkeld.

Ondanks de recente politieke en militaire dreigingen zijn de scholen van Bint-e-Malakand blijven functioneren.

 

Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan

Sinds 2007 steunt onze stichting een uniek project door en voor vrouwen in het streng traditionele, Pathaanse stammengebied in Pakistan. Dit project met de naam Bint-e-Malakand beoogt het afschaffen van de kinderarbeid en het misbruik van meisjes door onderwijs te bieden dat speciaal voor de allerarmste meisjes is ontwikkeld.

Onderwijsproject voor kansarme meisjes in Malakand, Pakistan

Malakand Agency ligt op circa 150 km van Islamabad in Pakistan in het lagere deel van de Himalaya met bergen tot 2500 meter hoogte. De lager gelegen gebieden zijn geschikt voor akkerbouw.
De heuvels worden gebruikt voor het weiden van vee en het verzamelen van brandhout, wilde vruchten, veevoer en medicinale planten.

Het grootste deel van de plattelandsbevolking bezit geen land en verdient de kost als pachter, seizoenarbeider of veehoeder. Meisjes die afkomstig zijn van zeer arme families worden bijna zonder uitzondering op heel jonge leeftijd gedwongen om te werken voor de rijke grootgrondbezitters.
Ze moeten vaak huishoudelijk werk verrichten, maar ook vee hoeden en land bewerken, omdat de ouders nog oude schulden te vereffenen hebben met de landeigenaren.

In feite is hier sprake van een oud feodaal systeem, waarin de armen hun leven lang en van generatie op generatie moeten werken voor grootgrondbezitters. Hierdoor gaan deze meisjes niet naar school, hebben ze geen kans om zich verder te ontwikkelen en leiden ze vaak een miserabel, eenzaam bestaan.

Bint-e-Malakand: een initiatief van lokale vrouwen

Bint-e-Malakand Welfare Organisation is een lokale NGO en is in 1996 opgericht door twee lokale vrouwen die vanuit hun hart zich het lot van de allerarmsten hebben aangetrokken. Dit zijn Fauzia Bibi en Fatima Bibi. Inmiddels telt de organisatie meer dan 100 participerendeleden, allen lokale vrouwen uit Malakand.

De leiding en uitvoering zijn vanaf de oprichting volledig in handen van vrouwen. Vooral dit laatste maakt Bint-e-Malakand tot een zeer uitzonderlijk initiatief.

Malakand bevindt zich namelijk diep in het traditionele Pathaanse stammengebied, waar juist de man het maatschappelijk leven domineert en de bewegingsvrijheid van vrouwen buitenshuis van oudsher in vergaande mate beperkt is.

Het doel van Bint-e-Malakand is om meisjes uit arme gezinnen een kans te geven op een eigen, menswaardig leven dat niet bepaald wordt door oude familieschulden.

Dit betekent een kans om een toekomst op te bouwen waarin ze meer zelf hun eigen keuzes kunnen maken. In plaats van te werken voor rijke grootgrondbezitters wordt de meisjes onderwijs geboden dat speciaal voor de allerarmsten is ontwikkeld.

Daarnaast richt het programma zich ook op de moeders. Want als de meisjes naar school gaan, verdienen ze niet meer en het wegvallen van hun inkomsten is een groot probleem voor de ouders.

In het programma probeert Bint-e-Malakand de moeders een aantal vaardigheden te leren om extra geld te kunnen verdienen, zoals het maken van jam, het kweken van groenten en eetbare paddestoelen, het vlechten van manden, het vaccineren van kippen, borduren en naaien.

De meisjesscholen

Eind 2016 zijn er vijf scholen, met 765 leerlingen, waarvan 93% meisjes. Op de scholen wordt hetzelfde onderwijs gegeven als op de normale, openbare scholen, maar de voorwaarden en omstandigheden zijn zodanig aangepast dat het juist voor meisjes van arme families mogelijk is om eraan deel te nemen.

Essentieel is dat de toelating tot de scholen soepel is. Dit betekent onder meer dat meisjes op alle leeftijden naar school kunnen gaan. Zo kunnen er in een klas meisjes van 6 jaar, maar ook van 13 jaar zitten. Overheidsscholen accepteren dit niet. Daarnaast is van belang dat de school al het benodigde materiaal voor de meisjes levert, zoals boeken, schriften en schrijfmateriaal. Bint-e-Malakand zorgt verder voor de salarissen van de onderwijzeressen, de huur van het schoolgebouw, enz. De onderwijzeressen wonen allemaal in of vlakbij het dorp waar de school staat.

De schooltijden worden in overleg met de ouders afgesproken.

Een heel belangrijke taak van Bint-e-Malakand is het succesvol lobbyen bij de ouders, de landheren en lokale invloedrijke personen om de meisjes naar school te laten gaan. Dit betekent een grote omwenteling in dit conservatieve gebied. In dit streven zijn de beide oprichtsters succesvol geweest en de vraag naar onderwijs neemt toe. Een groot probleem op het ogenblik is de oorlog in Afghanistan. Hoewel het gebied zelf niet in oorlog verkeert, is de onveiligheid toegenomen en zijn er veel mensen op de vlucht geslagen. Een paar scholen zijn tijdelijk gesloten geweest vanwege de onveilige situatie.

terug naar boven

Wat doet de stichting?
Verhalen
Verhalen
Nieuws
Contact
girlwithplant
Jaarverslag Stichting
Afgeronde projecten
Herbouw na overstromingen
Herbouw na overstromingen
Shahin Public School
Shahin Public School
Werkbezoeken Pakistan
Werkbezoeken Pakistan
Chitral
Chitral
Financieel overzicht
Financieel overzicht
Het bestuur
Het bestuur
Nieuws